Kies een gebied

Kies tussen het jaar 2023 of 2021

In het ‘regioprofiel’ wordt de sociale (on)veiligheid van een regio aan de hand van 6 thema’s op basis van de uitkomsten uit de Veiligheidsmonitor afgezet tegen het gemiddelde van alle regio’s. Voor elk thema zijn indicatoren geselecteerd. De scores van de indicatoren worden per thema opgeteld tot een gemiddelde score waarbij elke indicator even zwaar weegt.

Afhankelijk van het gekozen jaar, 2023 of 2021, wordt een selectie van gemeenten zichtbaar die in het gekozen jaar hebben deelgenomen. Hieronder kan men het kernrapport en een samenvattend factsheet bekijken.

Lees meer
Onderstaande grafiek is een visuele weergave van de indicatoren, klik hier om rechtstreeks naar de indicatoren te gaan.

Gekozen regio in vergelijking met het gemiddelde van alle regio's

 
Veel slechter Slechter Gemiddeld Beter Veel beter

Score per onderdeel

Klik op een onderdeel in de profieltaart om meer informatie te bekijken.